Endringsoppsigelse og lønn

Svaret på det avhenger av en rekke forhold. Hvis du er ansatt som sveiser så snakker vi om en endringsoppsigelse for det tilfellet at du får en ny stilling. For at arbeidsgiver skal ha rett til å kreve at du går over i en annen stilling må det foreligge saklig grunn. Det vil føre for langt å gå inn på alle de momenter som spiller inn her og jeg vil be om at du tar kontakt for en konkret vurdering av din sak. På generelt grunnlag er hovedregelen er at du skal beholde lønnen dersom det er grunnlag for endringsoppsigelse.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required