Dokumentasjon om helseopplysninger til arbeidsgiver

Nei, arbeidsgiver kan som hovedregel ikke kreve at arbeidssøker legger frem dokumentasjon om helsen og han skal heller ikke spørre arbeidssøker om dette. Men det er unntak hvis helseopplysningene her helt nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene. Det skal sterke grunner til for å be om slike opplysninger. Et eksempel på dette kan være at arbeidssøker søker jobb som politibetjent men har dårlig hørsel. Da kan det være relevant for arbeidsgiver å be om bekreftelse på at hørselen tilfredsstiller politiets minstekrav for stillingen. For politiets del er dette imidlertid noe de gjør rutinemessig med alle søkere og ikke bare de som kanskje kan ha dårlig hørsel.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required