Arbeidsmarkedsbedrift

Arbeidsmarkedsbedrift er et annet ord for attføringsbedrift. Disse bedriftene har tilbud til personer med redusert arbeidsevne eller som på grunn av sosiale forhold trenger bistand. Her kan man få arbeidstrening ut fra kompetansen og erfaringen du allerede har. Arbeidsmarkedsbedriftene kan kvalifisere arbeidstaker og tilrettelegge for arbeidsinkludering. Målet er å få folk tilbake i jobb.

For å finne ut hvilke bedrifter dette er kan for eksempel gå inn på attforingsbedriftene.no. Det finnes flere enn de som står her så det er bare å google litt på enten «vekstbedrifter», «attføringsbedrifter» eller «arbeidsmarkedsdrift» så finner du mer informasjon. Du kan søke bistand gjennom nav. Mer informasjon om hva ordningen går ut på finner du på nav.no ved å bruke søkeord «arbeidsmarkedsbedrift».


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required