Arbeid i to firmaer samtidig

Arbeidstaker kan i prinsippet ha to arbeidsforhold på 100% stilling hver uten at det kommer i strid med arbeidstidsbestemmelsene. Dette er fordi arbeidstidsbestemmelsene kun gjelder en arbeidsgiver, dvs. at du kan ikke jobbe 200% i samme firma, men du kan jobbe 100% hos den ene og 100% hos den andre. Men det forutsetter at du ikke jobber i transportbransjen og at du heller ikke er under 18 år for da gjelder særlige regler.

Du må også sjekke arbeidskontrakten din. Hvis det står i arbeidskontrakten at du ikke får lov til å jobbe flere steder eller for eksempel ikke kan ta jobb i konkurrerende virksomhet så må du ta hensyn til det. Her må man også se på hvilke lojalitetsplikter som eventuelt kan forventes for arbeidsforholdet.

Noe annet som er viktig er at du må tenke nøye gjennom om du tror du vil klare å oppfylle dine forpliktelser i begge arbeidsforhold når du skal jobbe så mye. Hvis du ikke greier å gjøre jobben enten hos A eller B fordi du jobber så mye så kan du risikere å bli sagt opp fordi du ikke gjør dine plikter etter arbeidskontrakten. Sist men ikke minst bør man også tenke over hvilken belastning dette vil ha for egen helse og de som er rundt deg.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required