Arbeidsrett


Alle

Regler for reklame

Jeg skriver ofte Facebook-innlegg og lurer på om jeg kan skrive en artikkel for et produkt mot betaling. Kan jeg skrive det som en produktomtale og sy det inn i teksten jeg skriver ellers? Jeg legger også ut videoer på youTube og tenkte gjøre noe av det samme der, men lurer på hvordan reglene er.

Hjemmekontor

Jeg har blitt enig med sjefen min om at jeg kan jobbe hjemmefra en gang i uken. Dette først og fremst for å spare reisetid til og fra jobb siden jeg har lang reisevei. Er det noe jeg bør tenke på i denne forbindelse?

Røyking på arbeidsplassen

Jeg er røyker og har benyttet røykerommet på jobben, men nå sier arbeidsgiver at de vil stenge røykerommet og jeg har ingen steder å røyke lenger. Kan arbeidsgiver gjøre dette? Eventuelt kan jeg bruke e-sigaretter på arbeidsplassen i stedet for?

Lav lønn

Jeg har fått tilbud om jobb som pizzabud med lønn kr 125 per time. Arbeidstid er kl. 15-23 fra onsdag til søndag. Er det lov med så lav lønn?

Arbeid i to firmaer samtidig

Jeg er ansatt i 100% stilling hos Firma A. Så har jeg fått et spennende jobbtilbud i firma B i 100% stilling. Men jobben i firma B er provisjonslønnet og det tar tid før jeg får inntekt. Jeg tør derfor ikke si opp jobben i firma A før jeg har begynt å få inntekt hos firma B. Kan jeg jobbe 100% i firma A og 100% i firma B samtidig?

Endringsoppsigelse og rettshjelp

Arbeidsgiver har degradert meg til en annen stilling fordi arbeidsgiver mener at jeg ikke utfører arbeidet mitt bra nok i den stillingen jeg hadde. Jeg har lest litt på nettet og der står det at man kan ha krav på fri rettshjelp ved oppsigelse i arbeidsforhold. Men har jeg krav på fri rettshjelp når jeg blir degradert? Kan jeg søke om fri rettshjelp på grunnlag av at jeg er døv. Må jeg betale egenandel?

Endringsoppsigelse og lønn

Jeg er ansatt som sveiser og arbeidsgiver mener at jeg ikke fungerer i stillingen. Han sier at jeg vil bli degradert til lagerarbeider med lavere lønn. Kan han gjøre det?

Arbeidsmarkedsbedrift

Jeg har vært en del sykemeldt den senere tid. I den forbindelse hørte jeg om noe som kalles arbeidsmarkedsbedrift. Hva går det ut på og hvordan gjøres dette?

Fraværsmelding

Vi vet at vi må melde fra til arbeidsgiver når vi er syke og ikke kan komme på jobben, men må vi ringe med telefon? Da må jo vi døve få tak i en tegnspråktolk som kan ringe for oss. Er det ikke bra nok at vi sender sms? Finnes det noen regler for dette?