Nabotvister

Trivsel er en forutsetning for et godt liv. En krangel med naboen kan tappe deg for energi og skape mistrivsel. Som oftes er det uenighet om trær, gjerde eller rettigheter som skaper nabokonflikter. Det kan handle om hevd, parkeringsplass, rett til vei eller annet. La oss hjelpe deg med å løse konflikten slik at du kan bruke energien din på noe annet.

Nabotvister

Relaterte artikler

Alle