Hvordan skal jeg reklamere på et kjøp?

1.      Hva er reklamasjon?

Når man kjøper en ting, som for eksempel en mobiltelefon eller en bil, forventer man at tingen skal være i god stand og at tingen leveres i tide. Dette kan skje enten du er næringsdrivende eller forbruker. Hvis mobiltelefonen har dårlig batteritid eller bilen blir levert for sent, sier vi at mobiltelefonen har en mangel og at bilen er forsinket. Når en ting har en mangel eller er forsinket, har du som kjøper rettigheter. For å kunne kreve dine rettigheter, må du reklamere. Reklamasjon er altså det samme som å klage til selgeren om at tingen har en mangel eller er forsinket.

Det er viktig å reklamere med én gang du oppdager at tingen har en mangel. Hvis du ikke gjør dette, vil du miste dine rettigheter. Du reklamerer ved å gi beskjed til selgeren om at du mener at tingen har en mangel. Du kan reklamere enten muntlig eller skriftlig, men av bevismessige hensyn vil vi anbefale deg å reklamere skriftlig.

I det følgende fokuserer vi på de rettigheter du har som forbruker. Det stilles strengere krav dersom du som kjøper er næringsdrivende.

2.      Hvis jeg reklamerer på en mangel

En ting har en mangel hvis den ikke er i samsvar med avtalen du har med selgeren, formålet med tingen eller det du forventer av tingen. Dette kan for eksempel være at en PC ikke klarer å koble seg opp til Wifi eller at vaskemaskinen ikke vil vaske klær på en høyere temperatur enn 45 grader.

Når du oppdager dette, begynner fristen for reklamasjon å løpe. Dette innebærer at når du oppdager mangelen, må du reklamere innen rimelig tid. Denne fristen er avhengig av de konkrete omstendighetene, men i praksis er fristen som regel minst to måneder. Reisefravær eller sykdom kan føre til at denne fristen forlenges.

Dette betyr ikke at du som kjøper kan reklamere når som helst etter at du kjøpte tingen. Ifølge reglene har du rett til å reklamere innen to år etter at du overtok tingen. Denne fristen kan forlenges til fem år hvis tingen er ment å vare lenge, som for eksempel videospiller eller bolig.

Når du reklamerer på tingen har du rett til retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning.

3.      Hvis jeg reklamerer på en forsinket levering

Du kan også reklamere når tingen blir levert for sent. Tingen er forsinket dersom leveringstiden er kommet uten at tingen er levert.

Selv om tingen ikke er levert, kan du som kjøper fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Du kan også kreve heving eller erstatning.

Hvis du vil reklamere, må du ikke vente urimelig lenge med å reklamere. Her er fristene omtrent like lange som for reklamasjon ved mangel.  

4.      Hva skal jeg gjøre?

Det første du bør gjøre er å dokumentere mangelen eller forsinkelsen. Deretter bør du gi selgeren beskjed om at du reklamerer på tingen samtidig som du nevner hvilke av dine rettigheter du ønsker å gjøre gjeldende.

Advokat René Stub-Christiansen har erfaring med å bistå innen kjøpstvister. Bistanden vi gir i slike saker vil sannsynligvis bli dekket gjennom dine forsikringer. Vi vil hjelpe deg med å avklare om du har rett på fri rettshjelp gjennom din forsikring.