Forhandlinger

Konflikter oppstår fra tid til annen. Når partene ikke har en profesjonell som kan forhandle på deres vegne, så kan konflikten låse seg slik at saken bare blir verre… og dyrere. Eller kanskje resultatet rett og slett blir dårlig. Vi er av den oppfatning at jo tidligere en sak kan løses, desto mindre belastning blir det for partene. Derfor er det viktig at vi kommer inn på et tidlig stadium. Ikke vent med å søke hjelp til saken har låst seg!

Det er lettere for partene å etterleve en avtale de har bestemt selv fremfor en avgjørelse som dommeren trer ned over hodene på partene. Når man er enig om løsningen selv kan man gå videre og bli ferdig med saken. Vi mener at den beste metoden for å få en løsning vil være finne ut hva partenes egentlige interesser går ut på for så og løse det som virkelig er problemet.

Forhandlinger

Relaterte artikler

Alle
Forhandlinger