Familierett og arverett

Slik kommer du bedre ut av samlivsbruddet

1.       Hvis du er samboer

Regelverket gir ikke like god sikkerhet for samboere som for ektefeller. Derfor vil det ofte lønne seg å være i forkant, ved at man inngår en samboeravtale før eventuelle konflikter oppstår. Det er fordi at når konflikten først oppstår, så er det vanskeligere å komme til enighet om oppgjøret og barnefordeling.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å få på plass en samboeravtale!

2.       Hvis du er gift

Ektepar er normalt godt sikret gjennom lovverket. Likevel kan det være at du ønsker å sikre deg ved særeie, testament, fremtidsfullmakt eller på andre måter. Vi gir deg råd og hjelper deg med å utforme dette.

3.       Dersom du har barn

Selv om lovverket gir ektefeller regler for oppgjør, så er det mange ting loven ikke løser. Den løser for eksempel ikke hvem som skal ha omsorgen for barna. Er det lurt å godta 50-50% fordeling av barna? Hva er forskjellen på fast bosted, foreldreansvar og samværsrett? Dette er ting du ikke har lyst til å finne ut etter at du har inngått en avtale med eksen.

4.       Lønner det seg å kontakte advokat?

Noen tenker at det å kontakte advokat er dyrt. Det er sant at advokater ikke er gratis, men visste du at vi i noen tilfeller kan søke offentlig støtte slik at du får dekket advokatkostnadene? Uansett om du får det dekket eller ikke, så kan det lønne seg å ta kontakt med advokat før du inngår avtaler. Når man står midt oppe i samlivsbruddet så er man ofte følelsesmessig berørt og kan treffe avgjørelser som du ellers ikke ville ha gjort. Det å gjøre feil i oppgjøret etter samlivsbruddet kan koste deg dyrt. Det vil i de fleste tilfeller lønne seg å kontakte advokat.

Advokater er ikke part i en konflikt og vil derfor kunne se tingene i perspektiv og sikre at dine rettigheter blir ivaretatt på en god måte. Ikke vær redd for å spørre oss om hva vi kan gjøre for deg.


Relaterte artikler

Alle
Familierett
Arverett
Arveavgift

Familigjenforening med to koner

Jeg kommer fra utlandet og har to koner i mitt hjemland. Nå har jeg fått oppholdstillatelse og ønsker å søke familiegjenforening med begge konene mine. Den ene konen er allerede kommet til Norge, men den andre tenkte jeg å søke om nå. Er det lov?
FamilierettEkteskap

Trenger jeg særeie for hytte som jeg arvet?

Jeg giftet meg for flere år siden. Før jeg giftet meg så arvet jeg blant annet en hytte. Så har jeg begynt å tenke på hva som skjer med hytten dersom jeg og min mann skulle bli skilt. Trenger jeg å skrive ektepakt om særeie for å sikre at hytten tilhører meg?
ArverettEktepaktSæreie

Om adaoptivbarn har rett på arv etter sine biologiske foreldre

Min far er nettopp gått bort. I den forbindelse dukket det opp en mann som sier han er min halvbror. Det viste seg min far fikk et barn i Danmark før han giftet seg med min mor. På grunn av harde tider og kanskje fordi min far var veldig ung ble min halvbror adoptert bort i 1956. Han sier at han har arverett på lik linje med meg, men jeg mener at når man er adoptert bort så har man ikke lenger arverett etter biologiske foreldre. Hva er riktig?
ArverettAdoptivbarn

Omgå arveavgiften?

Vi har gitt årlige gaver til våre barn under grensen for arveavgiften. Vi har vanligvis betalt ut gaven i desember hvert år i forbindelse med julen. Når jeg leste at arveavgiften skulle fjernes fra 2014 så betalte vi ut en litt større gave (over fribeløpet) også tenkte vi å vente med å sende inn melding for gaven til januar 2014. Slipper vi avgift da?
ArverettArveavgift