Erstatning

Når ting skjærer seg i et avtaleforhold så kan det blir aktuelt å se nærmere på om det foreligger et erstatningskrav. Hvis du har mottatt et erstatningskrav så har vi verdifull erfaring for å hjelpe deg til å håndtere kravet på en riktig måte. Dersom det er du som ønsker å fremme et erstatningskrav så vurderer vi sjansene for å vinne fram og kravets størrelse. Utgiftene til advokat vil trolig dekkes av din innbo- eller husforsikring eller andre forsikringer. Dette sjekker vi for deg.

Erstatning

Relaterte artikler

Alle
Erstatningsrett
Bilskade
Naturskade
Erstatningsansvar

Erstatning for steinsprutskade på bil

Jeg kjørte på riksveien, det var veiarbeid og jeg fikk steinsprutskade på bilen. Deler av veien var belagt med grus på grunn av veiarbeidet. Det var nedsatt fart og vi holdt fartsgrensen. Det var da at en 3‐4 cm stor stein gikk rett i grillen på bilen og inn i motorblokken slik at bilen ble skadet. Sjåføren som virvlet opp steinen kjørte intetanende videre. Hvem har ansvar i et slikt tilfelle?
ErstatningsrettBilskade

Erstatning for skade på motorsykkel

Jeg kjørte motorsykkel på en strekning som nettopp var blitt åpnet etter vedlikeholdsarbeid. Det var en asfaltkant på ca. 2 cm som ikke var merket og det var mørkt. Jeg så ikke asfaltkanten så da jeg kom bort i kanten ble jeg slengt av sykkelen slik at både jeg og motorsykkelen ble skadet. Har jeg rett på erstatning fra vegvesenet eller entreprenøren som utførte arbeidet?
Erstatningsrett

Erstatningsansvar for skade på naboens eiendom

Vi har hatt orkanen “Nina” på besøk. Orkanen hadde revet av deler av taket vårt som fløy bort og skadet noe på naboens eiendom. Skal vi dekke skaden eller skal naboens forsikring dekke i henholdt til naturskade?
ErstatningsrettNaturskadeErstatningsansvar