Erstatning

Når ting skjærer seg i et avtaleforhold så kan det blir aktuelt å se nærmere på om det foreligger et erstatningskrav. Hvis du har mottatt et erstatningskrav så har vi verdifull erfaring for å hjelpe deg til å håndtere kravet på en riktig måte. Dersom det er du som ønsker å fremme et erstatningskrav så vurderer vi sjansene for å vinne fram og kravets størrelse. Utgiftene til advokat vil trolig dekkes av din innbo- eller husforsikring eller andre forsikringer. Dette sjekker vi for deg.

Erstatning