Eiendom

Har du kjøpt/solgt bolig og har blitt uenig med selger/kjøper? Da kan det være snakk om store verdier og det vil ofte lønne seg å rådføre seg med en advokat. I de fleste saker vil vi kunne bistå deg mot en egenandel fra kr 4 000-24 000 avhengig av sakens kompleksitet, selv om vår bistand i virkeligheten har en verdi på opptil kr 100 000. Det lønner seg å spørre oss først.

Eiendom

Relaterte artikler

Alle
Eiendom
Utleier
Leietaker
Husleierett
Særeie

Kan utleier hente posten min?

Jeg har flyttet inn i leid leilighet og husverten er veldig hyggelig og behjelpelig. Nesten for mye behjelpelig fordi han henter posten for meg og legger den på trappen til meg. Han har riktignok ikke åpnet posten, men jeg synes jo likevel at posten er litt privat og jeg har ikke bedt ham om å gjøre dette. Den postkassen som jeg disponerer kan ikke låses og jeg kan ikke se at det er noe felles postkasser i nabolaget der jeg kan henge opp en låsbar postkasse slik at ikke husverten går i postkassen min. Hvordan skal jeg forholde meg til dette?
EiendomUtleierLeietaker

Trenger jeg særeie for hytte som jeg arvet?

Jeg giftet meg for flere år siden. Før jeg giftet meg så arvet jeg blant annet en hytte. Så har jeg begynt å tenke på hva som skjer med hytten dersom jeg og min mann skulle bli skilt. Trenger jeg å skrive ektepakt om særeie for å sikre at hytten tilhører meg?
ArverettEktepaktSæreie

Har naboen lov til å kaste snø på min eiendom?

Når naboen min brøyter snø med snøfreser så kaster han snøen inn på min eiendom. Har han lov til det? Det blir jo så mye snø på min eiendom og jeg er redd for at gjerdet blir ødelagt av all snøen. Det kommer også litt strøsand inn på eiendommen og jeg får også dårligere utsikt i oppkjørselen som følge av den høye snøen og det kan være trafikkfarlig fordi jeg ikke ser bilene før jeg har kjørt langt ute i veien.
Eiendom

Kan utleier endre fra kondumprisindeksen til markedsprisen?

Jeg leier en leilighet. I leiekontrakten står det at husleien skal indeksreguleres etter konsumprisindeks hvert år. Nå har jeg leiet leiligheten nesten tre år og utleier har varslet at han vil øke husleien mer enn konsumprisindeksen fordi han mener markedsprisen har økt mer enn konsumprisindeksen. Jeg trodde at utleier enten måtte velge indeksregulering eller markedsregulering, ikke begge deler.
UtleierLeietakerHusleierett