Avtaler og kontrakter

I Norge er det avtalefrihet. Det meste i samfunnet styres etter avtaler og kontrakter. Når du kjøper en bil så inngår du en kjøpsavtale. Denne bilen har gjennomgått mange avtaleledd før den når sluttbrukeren helt fra råvarene ble utvunnet, produksjon, frakt og ut til forhandlerne. Alle disse leddene forutsetter at det er inngått avtaler underveis.

Selv om vi har kompetanse på svært avanserte kontrakter – som eksempelvis i entrepriseforhold – så er vi av den oppfatning at jo enklere avtalen er utformet desto lettere er det å forstå og etterleve avtalen. Vi bistår deg i hele avtaleprosessen.

Avtaler og kontrakter

Relaterte artikler

Alle
Avtalerett
Kontrakter