Arbeidsliv - Advokat

Trivsel på jobb er viktig. Likevel er det mye som kan gå galt i arbeidslivet. Samtidig er det viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker at ting går så knirkefritt som mulig. Konflikter eller tabber kan være kostbare og tidkrevende.

Vi har god erfaring med tvisteløsning i arbeidslivet både ved inngåelse og avslutning av arbeidsforholdet. Vi har også kunnskap om hvordan diskriminering og mobbing bør håndteres.

Ikke stå alene når du skal ta viktige avgjørelser. Jo tidligere vi kommer inn i prosessen desto bedre er sjansene for å få til gode løsninger.

Arbeidsliv