Ekspertise - advokattjenester

Vi fokuserer primært på avtalerettens områder, men kan selvsagt mye mer. Her er noen eksempler på hva vi bistår med.Selv om det ser ut til å bli en rettssak, så er vi bevisst på muligheten for finne løsninger underveis, hvis det er mulig. Dette begrenser kostnadene og tidsbruken.

Selv om vi har kompetanse på svært avanserte kontrakter - som eksempelvis i entrepriseforhold – så er vi av den oppfatning at jo enklere avtalen er utformet desto lettere er det å forstå og etterleve avtalen. Vi bistår deg i hele avtaleprosessen.

Vi har samarbeidsavtale med Norges Døveforbund og har kunnskap om døves rettsstilling, kultur og språk. Dette kan være et fortrinn i saker der det er viktig at motparten eller retten forstår døves situasjon og kultur.

Trivsel på jobb er viktig. Likevel er det mye som kan gå galt i arbeidslivet. Samtidig er det viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker at ting går så knirkefritt som mulig. Konflikter eller tabber kan være kostbare og tidkrevende.

Har du kjøpt/solgt bolig og har blitt uenig med selger/kjøper? Da kan det være snakk om store verdier og det vil ofte lønne seg å rådføre seg med en advokat.

Penger er årsak til mange uenigheter. Ikke gi opp fordi du synes det er mye styr, men overlat saken til en som kan gi deg en ærlig vurdering av pengekravet. Vi sier fra om både styrkene og svakhetene i saken din. Hvis vi ikke løser problemet, så kan det ikke løses.

Når ting skjærer seg i et avtaleforhold så kan det blir aktuelt å se nærmere på om det foreligger et erstatningskrav. Hvis du har mottatt et erstatningskrav så har vi verdifull erfaring for å hjelpe deg til å håndtere kravet på en riktig måte.

Trivsel er en forutsetning for et godt liv. En krangel med naboen kan tappe deg for energi og skape mistrivsel. Som oftes er det uenighet om trær, gjerde eller rettigheter som skaper nabokonflikter.

Vi er av den oppfatning at jo tidligere en sak kan løses, desto mindre belastning blir det for partene. Derfor er det viktig at vi kommer inn på et tidlig stadium. Ikke vent med å søke hjelp til saken har låst seg!

Veien du kjører på, leiligheten du bor i eller broen som binder sammen… alt dette blir til gjennom et nettverk av entrepriseavtaler. Entreprise betyr ganske enkelt at ett firma benytter et annet firma til å utføre oppdraget.