NRK – Stub-Christiansen advokatfirma får en million kroner til arbeidet for å styrke rettssikkerheten til døve

 

Spør advokaten 2010 – Vant 86% av sakene – tapte ingen

 

Jarlsberg avis – Tok juridikum på to år og åtte måneder

 

Døves tidsskrift -Rettshjelp for hørselshemmede

 

Drammens tidende -Fikk millionsjekk

 

Nordlys – Døv lærer mistet jobben fordi han tok med tolk på jobb – advokat løste saken

 

Jarlsberg avis – Vil sørge for at de døve skal bli hørt

 

NRK – Juridiske prosesser på tegnspråk

 

Døves tidsskrift – Tegnspråk må læres der tegnspråk brukes