Alminnelig timepris

I mange tilfeller kan vår bistand dekkes av forsikringsordninger eller fri rettshjelp.

Timepris advokat: Fra kr 1 800 + 25% mva (2 250 inkl. mva).

Prisen kan variere avhengig av sakens art, omfang og vanskelighetsgrad.

Er du hørselshemmet? Da har du særlige fordeler

Som medlem av Bli hørt! får du tilgang til gratis juridisk rådgivning av personer som kan tegnspråk. Dette er en hjelp til selvhjelpsordning og besvarer juridiske spørsmål.

Vi har ellers medlemsavtale med Norges Døveforbund. Vennligst oppgi medlemsnummer uoppfordret ved henvendelser.