Alminnelig timepris

Timepris advokat: Fra kr 1 750 + 25% mva 

Prisen kan variere avhengig av sakens art, omfang og vanskelighetsgrad.

Er du hørselshemmet? Da har du særlige fordeler

Som medlem av Rettshjelp for hørselshemmede får du tilgang til gratis juridisk rådgivning på www.dovrettshjelp.no. Dette er en hjelp til selvhjelpsordning og besvarer juridiske spørsmål.

Vi har ellers medlemsavtale med Norges Døveforbund. Vennligst oppgi medlemsnummer uoppfordret ved henvendelser.