Alminnelig timepris fra kr. 1 600 + mva.

Prisen kan variere ut fra sakstype, omfang og kompleksitet.

I mange tilfeller vil det være forsikringen som dekker advokatkostnaden. Spør oss så sjekker vi det for deg.