8. mars 2017

Hei, jeg klarer ikke lenger å betale regningene mine. Gjelden når opp til taket. Hvordan går jeg fram dersom jeg ønsker å rydde opp i økonomien?

Hva man må gjøre avhenger av den konkrete situasjonen, men jeg skal forsøke å svare litt kort og generelt.

Det du skal gjøre kan ses på som en prosess, akkurat som å gå oppover i en trapp. Når du har kommet helt opp på siste trinn så har du langt på vei ryddet opp i økonomien din.

Du begynner nederst på trappen med å kontakte alle du skylder penger (vi kaller dem kreditorer). Årsaken til at du skal kontakte dem er fordi du trenger en oppdatert oversikt over gjelden din. Du må skrive ned alle du skylder penger med beløp og navn. For å unngå at gjelden blir større, mens du rydder opp, så kan du be om en midlertidig betalingsutsettelse. Sett en frist når du skal være ferdig og forklar for kreditoren at du vil komme tilbake med et forslag innen fristen. Deretter laget du et budsjett der du skriver inn alle inntektene og utgiftene. Da kan du lettere se hvor mye du har råd til å nedbetale på gjelden. Deretter kan du foreslå for alle kreditorene dine en nedbetalingsplan som du kan klare å holde innenfor budsjettet ditt. Husk at du må ha nok penger til mat, klær, husleie, strøm og andre nødvendige ting. Sjekk gjeldende normer for livsopphold! Jeg vil også anbefale deg å kontakte gjeldsrådgiver hos ditt lokale NAV kontor. De har veiledningsplikt og kan hjelpe deg med dette.

23. september 2015

Jeg har ikke betalt en regning som gjelder medlemskontingent for neste år og har fått purring. Er det lov å sende inkasso for medlemskontingent som gjelder neste år?

Kreditor kan ikke sende purring før kravet er forfalt. Etter at det er sendt purring så må det gå rimelig tid, vanligvis 14 dager, før saken kan sendes til inkasso. Det avgjørende er altså ikke om kravet gjelder medlemskap neste år eller i år – det avgjørende er hva som er forfallsdato og om kreditor har varslet inkasso i rimelig tid før saken sendes til inkasso. Kreditor kan ikke varsle om inkasso før kravet er forfalt. Du kan sjekke betalingsbetingelsene der du er medlem og se om det er riktig at kontingenten som gjelder neste år forfaller allerede i år.

22. Januar 2015

Jeg kjøpte noe på nettet, men det var feil på produktet. Jeg sendte tilbake varen men den utenlandske nettsiden nekter å betale tilbake pengene. Hva kan jeg gjøre for å unngå slike problemer i fremtiden?

Hvis du handler med kredittkort så har du bedre rettigheter enn ved bruk av det vanlige bankkortet ditt (såkalt debitkort). Hvis du handler med vanlig bankkort så tar du en risiko dersom du blir svindlet eller hvis selgeren er useriøs. Da har du en lang vei å gå for å få pengene tilbake. Men bruker du kredittkort til netthandel så er det banken som blir ansvarlig og du kan da kreve tilbake pengene tilbake fra banken. Hvis du har brukt kredittkort blir det altså bankens problem å få tilbake pengene fra selgeren. Du har likevel et eget ansvar for å bruke hodet når du handler og du må aldri handle steder som du skjønner er useriøse!

Før du kan kreve pengene tilbake fra banken så må du først sende en skriftlig reklamasjon til nettstedet som solgte varen til deg. Pass på at du ikke venter for lenge med å reklamere ovenfor selger! Hvis ikke saken løser seg etter at du har sendt reklamasjonen så henvender du deg til banken og krever tilbakebetalt det du har betalt. Legg ved kopi av reklamasjonen slik at banken kan se at du har forsøkt å løse saken selv. Banken vil så betale ut pengene til deg. Hvis du har brukt kredittkort så har banken mulighet til å trekke tilbake pengene som du betalte til selgeren og det er derfor du får bedre rettigheter ved bruk av kredittkort.

Pass på at du overfører penger tilbake til kredittkortet i tide for å unngå renter på kredittkortet og for å unngå at du opparbeider deg unødig kredittgjeld! Hvis du velger betalingsutsettelse på kredittkortet så får du en dyr rente, men betaler du alt sammen innen fristen slipper du vanligvis å betale rente. En god tommelfinger-regel er at du aldri belaster kredittkortet ditt mer enn du klarer å betale ved neste forfall.

20. Januar 2015

Jeg hadde kredittanmerkninger for mange år siden og lurer på om det betyr at jeg er blitt svartelistet for livet. Jeg har gjort opp gammel gjeld for lenge siden men får likevel ikke lån.

Betalingsanmerkninger skal aldri være registrert mer enn fire år. Dersom du opplever at det fortsatt er anmerkninger på deg etter at det er gått fire år så kan du ta direkte kontakt med kredittopplysningsbyrået. Det hender fra tid til annen at de glemmer å slette anmerkninger som skulle vært slettet. Du også kan ta kontakt med namsmannen i ditt distrikt for å sjekke dette. Det forekommer også at anmerkninger registreres ved en feil eller at man er uenig i kravet men bør man sende en skriftlig innsigelse ovenfor inkassobyrået eller kreditoren.

Dersom årsaken til en eventuell ny betalingsanmerkning skyldes at du har opparbeidet deg ny gjeld som ikke er betalt så vil den beste måten å kvitte seg med anmerkningen på være å betale inn hele kravet mot at inkassobyrået lover å slette anmerkningen. I så fall må du snakke med inkassobyrået eller kreditoren.

Men husk at selv om betalingsanmerkninger er slettet så er det ingen garanti for at du får lån. Dette er fordi bankene vurderer hver enkelt lånesøknad individuelt og man må ha økonomi til å betjene lånet. I noen tilfeller krever banken også at man stiller sikkerhet før de gir lån.

11. Desember 2014

Jeg lånte noen penger til en kamerat for fire år siden. Det var bare en muntlig avtale så vi skrev ikke ned noen ting siden jeg stolte på ham. Vi ble opprinnelig enig at han skulle betalt tilbake 5. juli 2010. Han betalte ikke ved forfall og sa hele tiden at han hadde ikke råd. Men nå har han fått jobb, kjøpt seg bil og fått bedre råd. Jeg sa at nå vil jeg gjerne ha tilbake pengene, men så sier han at han vil ikke betale det fordi kravet nå er blitt foreldet. Jeg skjønner ingenting. Hvordan kan bankene låne ut penger på 30 år hvis et lån blir foreldet så fort? Muntlige avtaler er jo like bindende som skriftlige har jeg hørt.

Vanlige pengekrav foreldes normalt etter tre år fra forfallsdato, jf. foreldelsesloven § 2. Du sa forfallsdato var avtalt 5. juli 2010 og da ble kravet foreldet 6. juli 2013. Foreldelsen kunne vært avbrutt dersom du hadde tatt rettslig skritt for å sikre kravet før det var gått tre år. Kameraten din burde jo selvsagt kunne gjøre opp for seg når han har lånt penger og det er jo ingen forbud mot å betale tilbake lånet etter at det er foreldet. Men du har ikke noe rettslig krav på pengene lenger fordi du ikke har sikret kravet ditt før foreldelsesfristen utløp.

Noe annet du kunne gjort var å sikre kravet ditt med gjeldsbrev allerede da du lånte ut pengene. I foreldelsesloven § 5 står det at «Når det er utstedt gjeldsbrev for en fordring…, er foreldelsesfristen 10 år». Renter av lånet foreldes imidlertid tre år fra forfallsdato. For bankenes del så tar de gjerne pant i boligen når de låner ut penger over lang tid. Det er ingenting i veien for at også private kan ta pant når de låner ut penger privat. Den som tar pant oppnår dermed sikkerhet for sitt krav fordi sikkerhet i ting normalt ikke foreldes. Hvis låntakeren ikke betaler etter at gjeldsbrevet er foreldet så kan f.eks. banken realisere pantet ved å selge tingen slik at banken får oppgjør.

5. februar 2014

Jeg fikk et brev med krav mot meg på et beløp som jeg var uenig i. Jeg hadde fra før sagt fra direkte til den det gjelder, men vi skrev det ikke ned. Nå som brevet kom så tenkte jeg at det ikke var nødvendig å si fra en gang til at jeg var uenig. Så jeg svarte ikke på brevet. Deretter kom det et brev fra forliksrådet, men jeg svarte ikke på det heller. Nå har forliksrådet dømt meg til å betale hele beløpet uten at de har hørt mitt syn. Kan de gjøre det? Er det noe jeg kan gjøre?

Når man får et krav mot seg så bør man komme med innsigelsen skriftlig så slipper man sannsynligvis diskusjon i ettertid om hva som er sagt og ikke sagt. Det er en fordel om man begrunner innsigelsen så godt man kan. Man bør i alle fall ikke forholde seg passiv når det kommer et krav. Dersom du ikke har svart innen fristen du fikk fra forliksrådet, og motparten har bedt om uteblivelsesdom, så kan du bli dømt basert på det motparten har skrevet. I 2004 var det hele 68 % av sakene i forliksrådet som ble dømt utelukkende basert på motpartens klage enten fordi den saksøkte lot være å svare innen fristen eller ikke møtte opp når saken var berammet. Dersom du hadde gyldig fravær (for eksempel lå på sykehuset uten tilgang til post) eller at det ellers vil være urimelig å nekte at saken tas opp igjen så kan du kreve såkalt oppfriskning, dvs. at saken tas opp igjen som om du hadde gyldig fravær. Alternativt kan du vurdere anke til tingretten om ankefristen er i behold.

5. desember 2013

Slettes hele gjelden min om jeg går konkurs?

Nei, om du går konkurs så forsvinner ikke gjelden. Konkurs betyr bare at kreditorene tar beslag i dine verdier, omsetter dem til penger og fordeler pengene seg imellom. Hvis verdiene ikke dekker hele gjelden så kan de fortsette å kreve resten av pengene av deg så lenge du lever. Det er imidlertid ikke uvanlig i slike saker at man forsøker å forhandle med kreditorene for å få slettet noe av gjelden mot at man betaler en del av det man skylder. Hvis man ikke blir enig med kreditorene så kan man tvinge kreditorene til en gjeldssanering gjennom tvungen gjeldsordning. En slik gjeldssanering varer normalt i fem år der man ikke fritt kan disponere sine penger som man vil. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med nav i din kommune ettersom de har plikt til å gi veiledning i slike saker.