Alminnelig timepris

Timepris advokat: Fra 1 600 + 25% mva (kr 2 000 inkl. mva) til 2 800 eks mva (3 500 inkl. mva). Prisen kan variere avhengig av sakens art, omfang og vanskelighetsgrad.

Er du hørselshemmet? Da har du særlige fordeler

Som medlem av Rettshjelp for hørselshemmede får du tilgang til gratis juridisk rådgivning på www.dovrettshjelp.no. Dette er en hjelp til selvhjelpsordning og besvarer juridiske spørsmål.

Dersom du ønsker bistand i en sak eller vil ha utført juridiske tjenester utover dette kan du sende din henvendelse til Stub-Christiansen advokatfirma AS til medlemspris. Vi er tilsluttet den internasjonale advokatforeningen av Deaf and Hard of Hearing Bar Accociation og har medlemsavtale med Norges Døveforbund.

Vennligst oppgi medlemsnummer uoppfordret ved henvendelser.